Alfanytt

Norges største klubb for et italiensk bilmerke heter Klubb Alfa Romeo Norge. Organisasjonen har mer enn 1200 medlemmer, noe som er skyhøyt i forhold til befolkningstall og antall biler. Klubben har gitt ut Alfanytt siden 1983 og gjort jevnlige oppgraderinger. På slutten av 1980-tallet var de f.eks. tidlig ute med å konvertere til desktop publishing. I 2015 fikk Jarre&Co frie tøyler til å utvikle et helt nytt magasin, som fra et produksjonsståsted kan oppsummeres slik: Ny layout, ny typografi, nytt papir, nytt trykkeri, limt rygg, større bildeflater, strengere bilde- og annonsekrav, 100 % økning av antall sider – og mer fokus på lesbarhet og historieformidling i form av ingresser, sitater, subheadinger, bildetekster, faktabokser og mange, korte avsnitt med hyppig bruk av deloverskrifter. Nye Alfanytt har blitt en suksess og bidratt til å øke medlemsmassen med 20 % på bare to år.

Info

Produkt: Magasin

Oppdragsgiver: Klubb Alfa Romeo