Folk på Fornebu

Som bosted har Fornebu gode kvaliteter. Likevel er det grunner til at folk ikke vurderer å flytte til Fornebu. OBOS ønsket å komme noen av fordommene til livs, men Jarre&Co gjorde en analyse som ledet prosjektet inn i en ny gate. Dermed ble «Folk på Fornebu»-kampanjen en realitet, en slags reportasjeserie fra folks hverdagsliv på Fornebu. Kampanjen handlet om å gi stedet et ansikt utad, fortelle om menneskene som bor der, om bomiljøet som eksisterer, om naboskapet og om hjertevarme, venner, sjøen, skogen og kafélivet. Kort og godt gi folk en idé om hvilket samfunn de blir en del av ved å flytte dit. Kontrasten til næringsbygg og byggekranene kunne knapt blitt større! Annonsene sto på trykk i Budstikka, Aftenposten, Dagens Næringsliv, Finansavisen, A-magasinet og VG Helg og ble siden anvendt på nettet og i diverse boligprospekter.

Info

Produkt: Kampanje

Oppdragsgiver: OBOS